Curriculum Vitae

Vanaf jan 2005

Consultant en directeur/eigenaar: Braker Investment Consulting B.V.

 • uitvoeren van audits en verificaties ten aanzien van rendements- en performanceberekeningen en daaraan gerelateerde performancepresentaties
 • adviseren ten aanzien van de wijze van uitvoeren van de performancemeting en -analyse van beleggingsportefeuilles
 • adviseren inzake de opzet van performance-gerelateerde beloning voor vermogensbeheerders
 • uitvoeren van audits inzake risicometingen
 • adviseren van institutionele beleggers inzake vraagstukken rond het strategische en tactische beleggingsbeleid
 • ondersteunen van institutionele beleggers in contacten met vermogensbeheerders, waaronder begrepen het voorbereiden en bijwonen van beleggingsgesprekken, het formuleren van beleggingsmandaten en het voeren van hieraan gerelateerde onderhandelingen
 • deelnemen aan werkgroepen voor verbetering van de z-score
 • geven van cursussen, trainingen en presentaties

 

Feb 2016 – feb 2019

Bestuurslid: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

 • voorzitter beleggingsadviescommissie
 • belegd vermogen circa EUR 375 miljoen

 

Jul 2014 – okt 2015

Voorzitter Raad van Toezicht: Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

 

Jan 2012 – jun 2013

Bestuurslid: Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten

 • voorzitter Commissie Risico Management
 • belegd vermogen circa EUR 1,6 miljard

 

Jan 2002 – dec 2004

Senior consultant: Aon Investment Consulting.

 • beleggingsadvisering voor pensioenfondsen: strategische advisering, manager selectie, opzetten mandaat, monitoring en evaluatie, etc.
 • projectleiding en uitvoering GIPS-verificatie
 • uitvoeren van performancemetingen
 • verzorgen van cursus beleggingen voor pensioenbestuurders
 • verzorgen van cursus performancemeting
 • begeleiden van analisten en junior consultant
 • uitvoeren van research; daarover publiceren en presenteren

 

Nov 2000 – dec 2001

Risk manager: AXA Investment Managers Den Haag.

 • leiding geven aan performance-analist
 • voorzitten van credit committee
 • verantwoordelijk voor performancemeting van alle (ruim 80) portefeuilles
 • verantwoordelijk voor risicorapportages (o.a. credit risk, tracking errors)
 • projectmanagement voor diverse implementatie-projecten

 

Jul 1998 – okt 2000

Hoofd Analyse: Mn Services.

 • leiding geven aan afdeling Analyse Beleggingen (5 medewerkers)
 • performancemeting en -analyse van de beleggingsportefeuilles
 • monitoring en performancemeting van ruim 30 externe asset managers
 • rapporteren op alle niveaus aan interne en externe klanten

 

Nov 1994 – jun 1998

Medewerker stafunit beleggingen, asset management onroerend goed: Administratiekantoor voor Vervoer- en Havenregelingen AVH, later OPTAS Management BV.

 • ontwikkelen en implementeren van waarderingsmodellen voor direct onroerend goed
 • gebruiken van waarderingsmodellen voor investeringsanalyses en aan/verkoopbeslissingen van objecten en portefeuilles (o.a. ondersteuning van grote transacties met andere institutionele beleggers)
 • beheren van informatiestromen voor het direct onroerend goed
 • zelfstandig beheren van twee portefeuilles indirect onroerend goed en hiertoe ontwikkelen van beleggingssystematiek

 

1988 – 1994

Diverse functies aan Universiteit Twente en TU Delft: onder andere promotie in de Technische Wiskunde aan de TU Delft in december 1993.