Introductie

 

Braker Investment Consulting B.V. is eind 2004 opgericht door dr. ir. J.G. Braker, CFA, CIPM. Hans Braker is sinds 1998 werkzaam op het gebied van performancemeting. Hij is tevens als allround investment consultant actief voor institutionele beleggers.

Zijn specialisatie is het uitvoeren van audits op performancemetingen die zijn uitgevoerd door vermogensbeheerders, pensioenfondsen of andere partijen.

Deze audits, waarbij zowel invoergegevens als rekenmethodieken worden gescreend, zijn diepgaand. In het bijzonder besteedt Hans veel aandacht aan de juistheid van het rendement van de (vaak complexe en uit veel indices opgebouwde) benchmark ofwel normportefeuille. Juist bij de bepaling van het rendement van de benchmark blijken vaak bijstellingen nodig.

Hans kent zowel de “voorkant” van het beleggingsproces (de beleggingsstrategie, de omgeving en de producten waarmee pensioenfondsen te maken hebben) als de “achterkant” van het proces (de methoden voor een correcte performancemeting).  Dankzij deze combinatie kan hij goed bepalen welke methodiek van performancemeting passend is en kan hij nagaan of de berekening juist wordt uitgevoerd.

Hans Braker heeft de afgelopen jaren bij veel partijen controles uitgevoerd. Op basis van die controles bleken vrijwel altijd de resultaten te moeten worden bijgesteld.

Een specifiek aandachtsgebied is de vaststelling van een adequate performancegerelateerde beloning voor de vermogensbeheerder. Hans heeft meerdere pensioenfondsen geadviseerd bij de bepaling van de beloning. Ook heeft hij geholpen bij het vastleggen van afspraken tussen pensioenfondsen en vermogensbeheerders.

Een ander onderwerp waarmee Hans veel te maken heeft, is de z-score. Dit is een maat voor de performance die door verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ieder jaar moet worden berekend.

Van januari 2012 tot en met juni 2013 was Hans bestuurslid van Stichting Pensioenfonds voor Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT). Hij was als voorzitter van de Commissie Risicomanagement verantwoordelijk voor het belegd vermogen van circa EUR 1,6 miljard. Hij heeft een aantal structurele wijzigingen in het vermogensbeheer geïnitieerd. Bovendien verzorgde Hans het merendeel van de informatie aan de deelnemers, via website, brieven en presentaties. Na juni 2013 was hij nog enige tijd werkzaam voor SPT.

Van medio 2014 tot en met oktober 2015 was Hans voorzitter van de Raad van Toezicht van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche. Vanaf februari 2016 tot en met februari 2019 was Hans bestuurslid en voorzitter van de beleggingsadviescommissie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, met een belegd vermogen van circa EUR 375 miljoen.